Revie Stand

Fortsatt ineffektiva

Artikel

Leeds har fortsatt väldigt svårt med att ta tillvara på alla de chanser som de skapar. De senaste sex mötena så har de i snitt skapat sjutton stycken vilket är bättre än säsongssnittet som är precis under tolv. Skottförsöken har även de ökat men tyvärr så har antalet mål minskat till under ett.

Stötta bloggen:

Per köp: Cervera, Stor & Liten, Åhlens, Björn Borg, Cellbes, DOZ Apotek, Kjell & Company, Webhallen, Bookbeat, Yves Rocher, Buttericks